background

Умови використання

ДОГОВІР

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

 1. Фізична особа-підприємець Мартиросян А.В. (надалі - «Виконавець») публікує цей Публічний договір (надалі - «Договір») про порядок і умови використання Додатка та Сайта.
 2. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) - ця угода є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (надалі - «Користувач») зобов'язується виконувати умови цього Договору.
 3. У цьому Договорі нижчевказані терміни вживаються у наступному значенні:

Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній і/або юридичній особі, укласти з ним публічний договір на умовах, що містяться у цьому Договорі;

Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Договору;

Виконавець - фізична особа-підприємець Мартиросян А.В., місцезнаходження: м.Київ, вул.Рогнідинська, будинок 3;

Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цього Договору і використовує Додаток та/або Сайт Виконавця. Від імені юридичної особи користування Сайтом та/або Додатком здійснюється уповноваженим працівником/представником такої юридичної особи.

Додаток - розширення Posttrack, для браузера GoogleChrome;

Реєстрація - прийняття Користувачем оферти на укладання цього Договору та процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайта надає необхідну інформацію для використання Сайта та Додатка;

Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу за допомогою яких вона може ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Сайт - Веб-сайт https://posttrack.email/. Інші ресурси в мережі Інтернет, які адмініструються Виконавцем або знаходяться під управлінням Виконавця і безпосередньо пов'язані з діяльністю Виконавця для цілей цього Договору вважаються невід'ємною частиною Сайта.

 1. Акцептом умов цього Договору вважається копіювання (встановлення) Користувачем Додатка в браузер GoogleChrome або Реєстрація Користувача на Сайті в залежності від того яка з цих подій відбудеться раніше. Акцепт цього Договору означає повну та безумовну згоду Користувача з усіма умовами цього Договору. Використовуючи Додаток та/або Сайт, Користувач також підтверджує свою згоду з Політикою конфіденційності, яка розміщена на Сайті за наступним посиланням: https://posttrack.email/uk/license-agreement/privacy-policy, Політикою використання файлів Cookie, яка розміщена на сайті за наступним посиланням: https://posttrack.email/uk/license-agreement/cookies-policy, Політикою розкриття вразливості, яка розміщена на сайті за наступним посиланням: https://posttrack.email/uk/license-agreement/responsible vulnerabilitydisclosure-policy. Використання Додатка, Сайта та їх функціональних можливостей допускається виключно на умовах цього Договору.
 2. Погоджуючись з умовами цього Договору, Користувач підтверджує свою право- і дієздатність, достовірність наданих даних в рамках цього Договору та приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність.

Доступ і використання Сайта та/або Додатка особами, які не досягли 18 років (неповнолітніми/малолітніми), може здійснюватися тільки за згодою їх батьків або опікунів (піклувальників). Такі особи несуть відповідальність за дії, вчинені неповнолітніми/малолітніми. Будь ласка, зв'яжіться з нами (info@posttrack.email), якщо ви маєте намір дозволити неповнолітньому/малолітньому використовувати наш Сайт та/або Додаток.

 1. Умови цього Договору можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувача, в тому числі щодо розміру винагороди Виконавця. Нова редакція Договору набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті або доведення до відома Користувача її в іншій формі. Продовження використання Додатка та/або Сайта після внесення змін до цього Договору означає згоду Користувача з такими змінами.
 2. У разі незгоди Користувача з будь-якими умовами цього Договору, а також з внесеними змінами до Договору, Користувач зобов'язаний припинити використання Додатка та Сайта.
 3. Функціональні можливості Додатка надаються тільки зареєстрованим Користувачам. За використання Додатка з Користувача стягується плата (винагорода), розмір якої доводиться до відома Користувача через Додаток або Сайт.
 4. Доступ до сайта здійснюється безкоштовно за винятком вартості підключення через телекомунікаційну мережу, надану провайдером Користувача.

Стаття 2. КОДЕКС ПОВЕДІНКИ НА САЙТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКА

 1. Користувач погоджується використовувати Сайт і Додаток відповідно до законодавства України, моральних принципів та громадського порядку, а також умов цього Договору. Користувач зобов’язаний утримуватися від використання Сайта або Додатка для незаконних дій, у тому числі для вчинення злочину або іншого правопорушення, передбаченого законодавством України.
 2. Користувачу забороняється поширювати інформацію з використанням Сайта та/або Додатка з порушенням положень цього Договору або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

1) пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;

2) заклики до насильства або протиправних дій;

3) інформацію, яка порушує права третіх осіб;

4) інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживанню довірою;

5) інформацію з метою укладення договорів з краденими або підробленими об’єктами;

6) інформацію, що порушує або посягає на право власності третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканність особистого життя;

7) особисту інформацію або персональні дані третіх осіб без згоди цих осіб;

8) інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність особистого життя, честь, гідність чи ділову репутацію;

9) інформацію, що містить наклеп або погрози щодо буд-якої особи;

10) порнографію;

11) інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім/малолітнім;

12) недостовірну інформацію;

13) віруси або будь-які інші технології, здатні завдати шкоди Сайту та/або Додатку, Виконавцю або іншим користувачам;

14) інформацію про сервіси, які вважаються аморальними, такі як: проституція, лихварство або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;

15) посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Виконавця;

16) інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або недостовірну комерційну рекламу;

17) інформацію, поширювану інформаційними агентствами;

18) інформацію з пропозицією роботи в Інтернеті;

19) інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, фінансових пірамід, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування інших осіб;

20) відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретної послуги;

21) інформацію, яка іншим чином порушує вимоги чинного законодавства.

 1. Користувачу забороняється:

1) розповсюджувати, передавати або надавати третім особам будь-яку інформацію, елемент або контент, що може бути наслідком порушення прав інтелектуальної власності, патентів, брендів або авторських прав, що належать власникам Сайта та/або Додатка або третім особам;

2) розповсюджувати, передавати або надавати третім сторонам будь-яку інформацію, елемент або контент, якщо це буде порушенням законодавства про конфіденційність або захист персональних даних.

 1. Виконавець має право вимагати компенсацію за завдані збитки, що виникли в результаті недотримання Користувачем вказаних умов використання.
 2. Доступ до Сайта та/або Додатка, купівля Додатка та його використання здійснюється за допомогою комп'ютера або іншого обладнання, підключеного до мережі Інтернет. Будь-які витрати у зв'язку з цим не включаються в розмір винагороди Виконавця і оплачуються виключно Користувачем за свій рахунок.
 3. Виконавець не несе відповідальності за збереження і використання паролю Користувача до його облікового запису на Сайті, Додатку та/або Сервісу GoogleGmail. Відповідальність за збереження і використання паролю несе Користувач. Виконавець допускає, що будь-який користувач, який одержує доступ до свого облікового запису електронної пошти з використанням пароля, є належним користувачем Додатка.

Стаття 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

 1. Користувач зобов'язується дотримуватися умов цього Договору.
 2. Користувач має право використовувати Додаток виключно відповідно до умов цього Договору.
 3. Користувач зобов'язується не використовувати Додаток та Сайт з порушенням прав та законних інтересів Виконавця, третіх осіб, цього Договору та законодавства України.
 4. Користувач зобов'язується дбайливо зберігати дані, які використовуються для ідентифікації в Додатку. У разі якщо до скриньки електронної пошти, вказаної при реєстрації, отримали доступ треті особи, Користувач зобов'язується негайно внести зміни до реєстраційних даних з метою недопущення відправлення даних, що використовуються для ідентифікації в Додатку, на таку скомпрометовану адресу електронної пошти.
 5. Користувачу заборонено самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати декомпілювання Додатка, а також розповсюджувати та надавати іншим особам доступ до Додатка, здійснювати реверс-інжиніринг Додатка або його окремих елементів.
 6. Користувач несе відповідальність за використання Додатка та його функціональних можливостей з порушенням умов цього Договору.
 7. Будь-які платежі за послуги зв'язку, у тому числі, що надаються операторами мобільного зв'язку або Інтернет провайдерами, оплачуються Користувачем самостійно.

Стаття 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

 1. Виконавець має право надавати Користувачам платні та безкоштовні послуги. Про умови надання таких послуг Виконавець інформує Користувача шляхом розміщення в Додатку або на Сайті відповідної інформації про послугу (найменування послуги, її вартість, форму і порядок оплати).
 2. Компанія має право заблокувати доступ Користувача до Додатка в разі виявлення порушень Користувачем обов'язків, передбачених цим Договором.
 3. Виконавець має право обмежити доступ до функціональних можливостей Додатка з організаційних або технічних причин в односторонньому порядку до моменту усунення таких причин. Виконавець зобов'язується якнайшвидше вирішувати проблеми у функціонуванні Додатка, що виникають, а в разі відсутності такої можливості повідомити Користувача про це в Додатку, на Сайті або іншими способами.
 4. З метою поліпшення та підвищення стабільності роботи Додатка, покращення Сайта, Виконавець має право збирати, зберігати та обробляти статистичну інформацію про використання Користувачем Додатка та Сайта.

Стаття 5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 1. Особисті немайнові права та майнові права на всі об'єкти, доступні за допомогою Додатка або Сайта, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, скрипти, програми, бази даних, і інші об'єкти (далі - «Контент»), а також на Додаток і Сайт, належать Виконавцю.
 2. Крім випадків, встановлених цим Договором та законодавством України, жодний Контент не може бути скопійований, відтворений, перероблений, поширений, опублікований, скачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний без попередньої згоди Виконавця. Користувачу заборонено частково або повністю копіювати, змінювати, аналізувати код, вчиняти дії для отримання вихідного коду, створювати похідні роботи або переробляти Додаток.
 3. Невиключне використання Додатка Користувачем допускається тільки шляхом відтворення та застосування його функціональних можливостей протягом строку, за який Користувач оплатив Виконавцю винагороду відповідно до умов цього Договору.

Після припинення такого строку Користувач негайно припиняє використання Додатка.

Невиключне використання Сайта допускається Користувачем тільки шляхом відтворення та застосування його функціональних можливостей з моменту укладення цього Договору.

Використання Контенту, а також будь-яких інших елементів можливо тільки в рамках запропонованих функціональних можливостей.

Стаття 6. ВИНАГОРОДА ЗА НАДАННЯ ПРАВА ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКА

 1. Користувач оплачує винагороду Виконавцю за використання Додатка.
 2. Розмір винагороди Виконавця залежить відстроку, на який надається право використання Додатка та/або його функціональних особливостей. Тарифи (розміри винагороди) Виконавця за надання права використання Додатка можна знайти за наступним посиланням: https://posttrack.email/uk/pages/pricing.
 3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати розмір винагороди за використання Додатка, за винятком випадку, вказаного нижче. Виконавець не має права змінювати розмір винагороди за вже оплачений період використання Додатка Користувачем.
 4. Для початку використання Додатка Користувач вносить передплату за весь період використання Додатка. Оплата винагороди Виконавця може здійснюватися за допомогою платіжного сервісу LiqPay. При використанні платіжного сервісу LiqPay блокується на карті Користувача 1 $ (один долар США) або еквівалент на 1 (один) місяць (для верифікації карти). Порядок і загальні умови оплати за допомогою LiqPay можна знайти за наступним посиланням: https://www.liqpay.ua/uk/rules/.
 5. У разі припинення використання Додатка з причин, що не залежать від Користувача, сплачена Виконавцю винагорода не повертається Користувачю. Виконавець не повертає Користувачу повну суму (різницю у вартості, між тарифами), в разі якщо Користувач змінює тарифний план.
 6. Оплата винагороди Виконавця резидентами України здійснюється виключно в гривнях. Розмір винагороди Виконавця може вказуватися в еквіваленті в доларах США.

Стаття 7. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ВИКОНАВЦЯ І ПОЧАТКУ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ GOOGLE CHROME

 1. Щоб оплатити винагороду Виконавцю Користувач повинен мати обліковий запис в електронній поштовій службі Google (Gmail), попередньо прийнявши її умови та політику конфіденційності. Виконавець не є сервісом GoogleInc. Компанія GoogleInc. і Виконавець є двома різними незалежними суб'єктами.
 2. Щоб використовувати Додаток, Користувач повинен зареєструвати аккаунт на сайті, увійти в свій обліковий запис Gmail, вибрати тарифний план (встановлений Виконавцем розмір винагороди) і оплатити його. Використовуючи браузер, встановити Додаток в ньому.
 3. При оплаті Користувач повинен ідентифікувати себе за допомогою механізмів аутентифікації Google (Oauth2).

Стаття 8. ВИПРАВЛЕННЯ І ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОМИЛОК ПРИ ВВЕДЕННІ ДАНИХ

 1. Кожного разу, коли Користувач не заповнює необхідне поле, йому не дозволяється переходити на наступний етап реєстрації на Сайті та/або при здійсненні оплати винагороди Виконавця, до тих пір, поки не будуть заповнені всі обов'язкові поля. Якщо з’являється повідомлення, яке попереджає Користувача про помилки, то їх потрібно виправити.
 2. Якщо Користувач випадково видалив Додаток, він може в своєму особистому кабінеті його встановити повторно. Так само, в особистому кабінеті, Користувач зможе налаштувати інтерфейс, змінити налаштування email-повідомлень і відновити пароль.
 3. У разі помилок в процесі оплати винагороди Виконавця, які не піддаються виправленню (наприклад, оплата здійснена для невірного облікового запису електронної пошти), можна відправити повідомлення в службу підтримки за адресою info@posttrack.email.

Стаття 9. ПІДТРИМКА

 1. У разі виникнення труднощів щодо роботи Додатка або Сайта, Користувач може зв'язатися з Виконавцем, відправивши листа електронною поштою за адресою info@posttrack.email.
 2. Користувач також може ознайомитися з найбільше поширеними питаннями Користувачів за адресою https://posttrack.email/uk/faq.

Стаття 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЦЯ І КОРИСТУВАЧА

 1. Виконавець не несе жодної відповідальності перед Користувачем щодо будь-яких несправностей, які виникають в процесі використання Додатка та/або на Сайті(-а).
 2. Виконавець не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки, які настали при використанні Додатка, та/або збитки, заподіяні Користувачу та/або третім сторонам у результаті будь-якого використання Додатка або окремих його компонентів та/або функцій.
 3. Виконавець не несе відповідальність за будь-яку інформацію, відправлену Користувачем третім особам і не контролює її зміст.
 4. Ні в якому разі Виконавець або його представники не несуть відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, за завдання шкод честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв'язку з використанням Додатка.
 5. Виконавець не несе відповідальності за тимчасові збої та перерви в роботі Додатка.
 6. Виконавець не несе ніякої відповідальності за несправність Додатка або несправність мережі Інтернет або послуг, які надаються Google, LiqPay або будь-якою третьою стороною.
 7. Виконавець залишає за собою право на блокування або видалення облікового запису Користувача в Додатку в разі порушення умов, зазначених в цьому Договорі.

Стаття 11. ОНОВЛЕННЯ І НОВІ ВЕРСІЇ ДОДАТКА

 1. Дія цього Договору поширюється на всі подальші оновлення/нові версії Додатка. Погоджуючись з встановленням оновлення/нової версії Додатка, Користувач приймає умови цього Договору для відповідних оновлень/нових версій Програми.

Стаття 12. ІНШІ УМОВИ

 1. Цей Договір становить домовленість між Користувачем і Виконавцем щодо порядку використання Додатка, його функціоналу, а також Сайта та припиняє всі попередні домовленості між Користувачем і Виконавцем.
 2. Звернення, пропозиції та претензії, пов'язані з використанням/ неможливістю використання Додатка та/або Сайта, а також можливим порушенням законодавства і/або прав третіх осіб при використанні Додатка, необхідно відправляти на поштову адресу: info@posttrack.email.
 3. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цього Договору будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або чинність інших положень.
 4. Цей Договір регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України.
 5. Цей Договір набуває чинності для Користувача з моменту його акцептування та діє протягом одного року з моменту припинення користування Додатком Користувачем.
 6. Місце укладення та виконання цього Договору є: м.Київ, вул.Рогнідинська, будинок 3.
 7. У разі розбіжності між українською версією цього Договору і будь-якою іншою версією на іншій мові, версія українською мовою має переважну силу.